Våre tjenester

IKT ledelse & Digitalisering

Commeo AS har lang erfaring med IKT ledelse og digitalisering fra større norske virksomheter. Vi har ledet migreringsprosjekter ved fusjon/fisjoner av virksomheter, innføring av Business Intelligence og dataanalyse, Implementering av større ERP løsninger og fagsystemer. Vi kan også vise til prosjekter der vi gjennom systematisk arbeid har redusert selskapers IT kostnader vesentlig samtidig som tjenestene har blitt forbedret.

For dagens bedrifter er riktig anskaffelse og anvendelse av teknologi viktig for å realisere bedriftens potensial og styrke dens konkurransekraft. 

Ta kontakt med bjarne@commeo.no for å mer informasjon om hvordan vi med IKT som verktøykasse kan bidra til vekst og økt lønnsomhet.

Strategi og forretningsutvikling

Vårt samfunn preges av høy endringstakt drevet av nye behov, ny teknologi og nye forretningsmodeller. Vi ser stadig nye muligheter, men også trusler ved for eksempel disruptive teknologier som slår beina under det man trodde var en trygg og god forretning. Det er derfor viktigere enn noen gang å arbeide ut fra en velfundert strategi for både å kunne realisere de muligheter som kommer og styre unna truslene.

Commeo AS har bred erfaring fra strategiarbeid og vil være en ærlig samarbeidspartner som tør å utfordre for å få frem det beste for deg og din virksomhet. Ta kontakt med bjarne@commeo.no for en hyggelig prat.

Bedriftsutvikling

Som bedriftsleder kjenner du selv best «hvor skoen trykker». I mange sammenhenger vil det allikevel være til stor nytte å støtte seg på ekstern hjelp for å kunne:

  • Gjøre vurderinger fra et nytt perspektiv
  • Få inn spesifikk kompetanse/erfaring som kan støtte endringsprosesser
  • Ha en sparringspartner for å komme frem til de beste løsningene
  • Engasjere en ekstern part til å gjennomføre «tunge» prosesser ved behov for nedskalering/kostnadsreduksjoner eller annen omstilling

Commeo AS har rådgiver med mastergrad innen endringsledelse som kan bistå deg og din virksomhet. Ta kontakt med bjarne@commeo.no .

Prosjektledelse

Vi har erfaring med prosjektledelse fra større multidisipline prosjekter, IKT prosjekter, prosjekter for kostnadsoptimalisering, innovasjonsprosjekter, eiendomsutviklingsprosjekter med mer.

Vi har også undervist i prosjektledelse og prosjektverktøyet Microsoft Project.
Våre prosjektledere er sertifisert innen Prince2 prosjektmetodikk.

Ta kontakt på post@commeo.no.

Kurs/Opplæring

Vi tilbyr kurs og opplæring innenfor flere områder under merkevaren climb.no. Send forespørsel til kurs@climb.no.